هزینه های تحصیل در بلاروس

 1. خانه
 2. chevron_right
 3. تحصیل در بلاروس
 4. chevron_right
 5. هزینه های تحصیل در بلاروس

شهريه های دانشگاههای مهندسی بلاروس

شهریه های سالیانه دانشگاههی مهندسی بلاروس

لیست شهریه های سالیانه دانشگاهای مهندسی بلاروس در سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵به شرح زیر است:

 

تحصیل در رشته های مهندسی به زبان روسی در بلاروس  ۲۰۰۰ الی ۲۵۰۰ دلار سالیانه

تحصیل در رشته مهندسی به زبان انگلیسی در بلاروس  ۲۵۰۰ الی ۳۰۰۰ دلار سالیانه

تحصیل در رشته معماری به زبان انگلیسی در بلاروس  ۲۰۰۰ الی ۴۵۰۰ دلار سالیانه

تحصیل در رشته معماری به زبان روسی در بلاروس ۲۰۰۰ الی ۳۵۰۰ دلار سالیانه

تحصیل در رشته آی تی IT  به زبان انگلیسی در بلاروس  ۲۰۰۰ الی ۳۵۰۰ دلار سالیانه

تحصیل در رشته آی تی IT  به زبان روسی در بلاروس  ۲۰۰۰ الی ۳۰۰۰ دلار سالیانه

هزینه های خوابگاههای بلاروس  بسته به دانشگاه و ساختمان خوابگاه بین ماهی ۳۵ الی ۸۵ دلار می باشد.

متقاضیان تحصیل در بلاروس توجه داشته باشند که شهریه های ذکر شده سالیانه دانشگاههای بلاروس در گرایشات مهندسی معمولا سالیانه تغییر می کند.

البته متقاضیان تحصیل در بلاروس رشته های فنی و مهندسی در دانشگاههای فنی و مهندسی بلاروس این نکته را مد نظر داشته باشند که قراردای را که دانشگاههای مهندسی بلاروس با متقاضیان تحصیل در بلاروس رشته های مهندسی می بنند تا آخر دوره تحصیلی دانشجو در بلاروس معتبر است و شامل اضافه شهریه نمیشود.

بعضی از رشته های مهندسی در بلاروس مانند معماری دارای ابزار های زیادی مباشد که خرید و تهیه این ابزار به عهده خود دانشجو متغاضی تحصیل در بلاروس می باشد، هزینه های جانبی رشته های مهندسی در بلاروس معمولا بین سالی ۱۵۰ الی ۵۰۰ دلار در سال می شود.

لذا به متقاضیان تحصیل در بلاروس توصیه مگردد علاوه بر شهریه ثابت دانشگاههای مهندسی و هزینه ماهیانه خوابگاههای دانشگاههای مهندسی بلاروس، مبلغی را به عنوان متریال در شهریه دانشگاهی خود منظور کنند تا بعدا به مشکلی بر نخورند.

بیمه خدمات درمانی دانشجو معمولا روی شهریه دانشگاه منظورمیگردد، اما اگر هزینه بیمه در سیستم هزینه های بعضی از دانشگاههای مهندسی بلاروس ثبت نشد حتما اقدام به تهیه بیمه درمانی دانشجویی کنید.

هزینه تحصیل در بلاروس

 

هزینه های تحصیل  و شهریه های دانشگاه های  بلاروس

 

هزینه های تحصیل  و شهریه های دانشگاه های  بلاروس

هزینه تحصیل در بلاروس

تحصیل در رشته های پزشکی در کشور بلاروس به زبان انگلیسی

 • تحصیل در رشته پزشکی به زبان انگلیسی ۴۲۰۰ دلار به صورت سالیانه
 • تحصیل در رشته دندانپزشکی به زبان انگلیسی ۴۸۰۰ دلار به صورت سالیانه
 • تحصیل در رشته داروسازی به زبان انگلیسی به زودی اعلام میگردد

 

تحصیل در رشته های پزشکی در کشور بلاروس به زبان روسی

 • تحصیل در رشته پزشکی به زبان روسی ۳۵۰۰ دلار سالیانه
 • تحصیل در رشته دندانپزشکی به زبان روسی ۳۸۰۰ دلار سالیانه
 • تحصیل در رشته داروسازی به زبان روسی ۳۵۰۰ دلار سالیانه

 

تحصیل در رشته های پزشکی در بلاروس هزینه های خوابگاه

هزینه خوابگاه در دانشگاه های پزشکی بلاروس بسته به کیفیت خوابگاه و دو تخته و یا سه تخته بودن ماهایانه بین ۳۵ دلار الی ۸۵ دلار

هزینه دوره پیش دانشگاهی پزشکی به زبان انگلیسی در بلاروس

هزینه دوره پیش دانشگاهی پزشکی به زبان انگلیسی در بلاروس در کالج های مورد تایید دانشگاه های علوم پزشکی بلاروس سالیانه بین ۴۰۰۰ الی ۴۶۰۰ دلار بسته به نوع کالج متغیر است.

هزینه خوابگاه برای کالج های دوره پیش دانشگاهی پزشکی به زبان انگلیسی با کیفیت خیلی خوب و دو تخته و سه تخته ماهیانه بین ۸۵ دلار الی ۹۵ دلار است.

هزینه دوره پیش دانشگاهی پزشکی به زبان روسی در بلاروس

هزینه دوره پیش دانشگاهی پزشکی به زبان روسی در بلاروس در کالج های مورد تایید دانشگاه های علوم پزشکی بلاروس سالیانه بین ۳۰۰۰ الی ۴۰۰۰ دلار بسته به نوع کالج متغیر است.

هزینه خوابگاه برای کالج های دوره پیش دانشگاهی پزشکی به زبان روسی با کیفیت های مختلف   دو تخته و سه تخته ماهیانه بین ۳۵ دلار الی ۸۵ دلار است.

هزینه های تحصیل در رشته های تخصصهاي دندانپزشكي به زبان انگلیسی

هزینه های تحصیل در رشته های تخصصهاي دندانپزشكي به زبان انگلیسی سالیانه بین ۳۰۰۰ الی ۴۰۰۰ دلار

هزینه های تحصیل در رشته های تخصصهاي دندانپزشكي به زبان روسی

هزینه های تحصیل در رشته های تخصصهاي دندانپزشكي به زبان روسی سالیانه بین ۲۵۰۰ الی ۴۰۰۰ دلار

هزینه های تحصیل در رشته های تخصصهاي پزشكي به زبان انگلیسی

هزینه های تحصیل در رشته های تخصصهاي پزشكي به زبان انگلیسی سالیانه بین ۲۰۰۰ الی ۴۰۰۰ دلار

هزینه های تحصیل در رشته های تخصصهاي دپزشكي به زبان روسی

هزینه های تحصیل در رشته های تخصصهاي پزشكي به زبان روسی سالیانه بین ۲۰۰۰ الی ۴۰۰۰ دلار

لیست شهريه هاي ساليانه دانشگاههاي مهندسی بلاروس در سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵به شرح زیر است:

 • تحصیل در رشته های مهندسی به زبان روسی ۲۰۰۰ الی ۲۵۰۰ دلار سالیانه
 • تحصیل در رشته مهندسی به زبان انگلیسی  ۲۵۰۰ الی ۳۰۰۰ دلار سالیانه
 • تحصیل در رشته معماری به زبان انگلیسی  ۲۰۰۰ الی ۴۵۰۰ دلار سالیانه
 • تحصیل در رشته معماری به زبان روسی ۲۰۰۰ الی ۳۵۰۰ دلار سالیانه
 • تحصیل در رشته آی تی IT  به زبان انگلیسی  ۲۰۰۰ الی ۳۵۰۰ دلار سالیانه
 • تحصیل در رشته آی تی IT  به زبان روسی  ۲۰۰۰ الی ۳۰۰۰ دلار سالیانه
 • هزینه های خوابگاه بسته به دانشگاه و ساختمان خوابگاه بین ماهی ۳۵ الی ۸۵ دلار می باشد.

لیست شهريه هاي ساليانه دانشگاههاي تربیت بدنی بلاروس در سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵به شرح زیر است:

 • شهريه هاي ساليانه دانشگاههاي تربیت بدنی بلاروس به زبان انگلیسی سالیانه ۲۰۰۰ الی ۳۵۰۰ دلار
 • شهريه هاي ساليانه دانشگاههاي تربیت بدنی بلاروس به زبان روسی سالیانه ۱۵۰۰ الی ۲۰۰۰ دلار

لیست شهريه هاي ساليانه دانشگاههاي علوم انسانی بلاروس در سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵به شرح زیر است:

 • شهريه هاي ساليانه دانشگاههاي علوم انسانی بلاروس به زبان انگلیسی  ۲۰۰۰ الی ۳۸۰۰ دلار
 • شهريه هاي ساليانه دانشگاههاي علوم انسانی بلاروس به زبان روسی  ۱۶۰۰ الی ۲۶۰۰ دلار

شهریه های رشته های پزشکی بلاروس

هزینه ها و شهریه های تحصیل در رشته های پزشکی

لیست شهريه هاي ساليانه دانشگاههاي پزشکی بلاروس در سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵به شرح زیر است:

تحصیل در رشته های پزشکی در کشور بلاروس به زبان انگلیسی

تحصیل در رشته پزشکی به زبان انگلیسی ۴۲۰۰ دلار به صورت سالیانه

تحصیل در رشته دندانپزشکی به زبان انگلیسی ۴۸۰۰ دلار به صورت سالیانه

تحصیل در رشته داروسازی به زبان انگلیسی به زودی اعلام میگردد

تحصیل در رشته های پزشکی در کشور بلاروس به زبان روسی

تحصیل در رشته پزشکی به زبان روسی ۳۵۰۰ دلار سالیانه

تحصیل در رشته دندانپزشکی به زبان روسی ۳۸۰۰ دلار سالیانه

تحصیل در رشته داروسازی به زبان روسی ۳۵۰۰ دلار سالیانه

تحصیل در رشته های پزشکی در بلاروس هزینه های خوابگاه

هزینه خوابگاه در دانشگاه های پزشکی بلاروس بسته به کیفیت خوابگاه و دو تخته و یا سه تخته بودن ماهایانه بین ۳۵ دلار الی ۸۵ دلار

هزینه دوره پیش دانشگاهی پزشکی به زبان انگلیسی در بلاروس

هزینه دوره پیش دانشگاهی پزشکی به زبان انگلیسی در بلاروس در کالج های مورد تایید دانشگاه های علوم پزشکی بلاروس سالیانه بین ۴۰۰۰ الی ۴۶۰۰ دلار بسته به نوع کالج متغیر است.

هزینه خوابگاه برای کالج های دوره پیش دانشگاهی پزشکی به زبان انگلیسی با کیفیت خیلی خوب و دو تخته و سه تخته ماهیانه بین ۸۵ دلار الی ۹۵ دلار است.

هزینه دوره پیش دانشگاهی پزشکی به زبان روسی در بلاروس

هزینه دوره پیش دانشگاهی پزشکی به زبان روسی در بلاروس در کالج های مورد تایید دانشگاه های علوم پزشکی بلاروس سالیانه بین ۳۰۰۰ الی ۴۰۰۰ دلار بسته به نوع کالج متغیر است.

هزینه خوابگاه برای کالج های دوره پیش دانشگاهی پزشکی به زبان روسی با کیفیت های مختلف   دو تخته و سه تخته ماهیانه بین ۳۵ دلار الی ۸۵ دلار است.

هزینه های تحصیل در رشته های تخصصهاي دندانپزشكي به زبان انگلیسی

هزینه های تحصیل در رشته های تخصصهاي دندانپزشكي به زبان انگلیسی سالیانه بین ۳۰۰۰ الی ۴۰۰۰ دلار

هزینه های تحصیل در رشته های تخصصهاي دندانپزشكي به زبان روسی

هزینه های تحصیل در رشته های تخصصهاي دندانپزشكي به زبان روسی سالیانه بین ۲۵۰۰ الی ۴۰۰۰ دلار

هزینه های تحصیل در رشته های تخصصهاي پزشكي به زبان انگلیسی

هزینه های تحصیل در رشته های تخصصهاي پزشكي به زبان انگلیسی سالیانه بین ۲۰۰۰ الی ۴۰۰۰ دلار

هزینه های تحصیل در رشته های تخصصهاي دپزشكي به زبان روسی

هزینه های تحصیل در رشته های تخصصهاي پزشكي به زبان روسی سالیانه بین ۲۰۰۰ الی ۴۰۰۰ دلار

 

22 دیدگاه. همین الان خارج شوید

 • س.خرج خورد و خوراک و مسکن در بلاروس چگونه هست؟

  پاسخ
  • بستگی به خرج شما داره، اما کلا زندگی دانشجویی در بلاروس معمولا بین ۳۰۰ الی ۴۰۰ دلار در ماه است

   پاسخ
  • محسن جان سلام
   هزینه زندگی در شهر مینسک بلاروس بستگی به خود شخص داره ولی حداقل در صورت زندگی در خوابگاه ماهیانه ۳۰۰ دلار و در صورت اجاره خانه بصورت اشتراکی ۵۰۰ دلار می باشد.
   فکر می کنم شما نیاز به مشاوره داشته باشید.
   مشاوره های مکا رایگان هست و هزینه ای ندارد.
   لطفا روی واتس آپ ۰۰۱۷۷۸۸۴۶۲۴۴۵ یک پیام درخواست ارسال بفرمایید تا فرم مشاوره برای شما ارسال شود.
   بعد از تکمیل فرم مشاور شما تعیین می گردد.

   البته فیلم های زیادی روی یوتیوب و آپارات داریم که می توانید ببینید.
   آدرس شبکه های اجتماعی را برای شما در زیر ارسال می کنم.
   ممنون

   ? شبکه های اجتماعی “CIS Group”
   در کانال یوتیوب ما و اینستاگرام ما فیلم های اطلاع رسانی زیادی در رابطه با کالج ها، دانشگاههای کشورهای مختلف جهان وجود دارد که با مراجعه به آن ها می توانید اطلاعات بسیار زیادی را قبل از مشاوره دریافت دارید.
   “CIS Group”
   ? t.me/cis3000
   ? instagram.com/cis3000.canada
   ? facebook.com/cis3000
   ? aparat.com/cis3000
   ? twitter.com/cis3000
   ? linkedin.com/in/cis3000
   ? pinterest.com/cis3000
   ? Tumblr.com/blog/cis3000
   ? Mix.com/cis3000
   ? YouTube.com/cis3000
   ? http://www.cis3000.com
   ? info@cis3000.com

   پاسخ
 • سلام، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی با معدل ۱۷/۵۰ از دانشگاه آزاد، یک مقاله isi در حال چاپ، ۴تا کتاب تالیفی هستم. برای دکترا بورس می کنند؟اگر نه هزینه دکترا چقدر؟ by research یا by course? حتما باید زبان روسی بلد باشیم؟
  سپاسگزار از پاسخگویی مفیدتون.

  پاسخ
  • برای تحصیل در مقطع دکتر بلاروس رو به شما پیشنهاد نمی کنم
   آلمان و اتریش هم رایگان هستند و هم مناسب برای شما
   برای مقطع دکترا وزارت علوم ریسرچ رو اصلا قبول نمیکنه و باید حتما بایکرس با میکس مود باشه برای اطلاعات کامل تر با شرکت تماس بگیرید.

   پاسخ
 • آرمین خندان
  آگوست 2, 2015 8:22 ق.ظ

  سلام . میخواستم بدونم رستوران ایرانی هم در بلاروس وجود داره یا در خوابگاه ها غذای ایرانی هم سرو میشود یا نه؟ ممنون

  پاسخ
 • با سلام
  من ۳۱ سال سن دارم و دیپلم‌کاردانش.میخواستم بدونم برای پیش دانشگاهی میتونم اقدام‌کنم بااین شرایط سن؟
  ممنون

  پاسخ
 • سلام ، من در نظر دارم به همراه خانواده ام جهت تحصیل در دانشگاه به بلاروس سفر کنیم و از انجایی که یک خواهرم در کلاس ۹ مشغول به تحصیل است، آیا به پدر و مادرم ویزای همراه می دهند؟ ممنون از راهنمایی شما

  پاسخ
  • تا اونجایی که میدونم خیر ، اما امکان تغییر شرایط هست

   پاسخ
  • سلام دانیال جان
   متاسفانه کشور بلاروس بصورت گروهی و خانوادگی ویزای تحصیلی نمی دهد و فقط به فردی که مشغول به تحصیل است ویزای تحصیلی می دهد ولی خانواده میتوانند با خرید ملک اقامت بگیرند.

   پاسخ
 • مهران منصفی
  فوریه 14, 2016 6:11 ب.ظ

  سلام من ۲۰ ساله هستم و دیپلم ریاضی دارم ولی مدرک پیش دانشگاهی را نگرفتم و دانشجوی کاردانی دانشگاه علمی و کاربردی هستم . میتونم برای رشته پزشکی و یا دندانپزشکی و یا داروسازی در بلاروس ادامه تحصیل دهم .
  در ضمن در تهران باید امتحان ورودی بدهم . لطفا زمان آنرا نیز اعلام کنید .
  با تشکر

  پاسخ
  • سلام مهران جان .
   با توجه باینکه موسسه ما نماینده دانشگاه علوم پزشکی مینسک در ایران است . یک امتحان تعیین سطح زبان در تهران در دفتر موسسه برگزار می کنیم ولی این امتحان ردی یا قبولی ندارد و فقط برای اگاهی موسسه از سطح ززبان شماست. زبان تدریس در بلاروس در رشته های پزشکی و دندانپزشکی و داروسازی به زبان انگلیسی است. قابل ذکر است چون ما نماینده انحصاری دانشگاه در ایران هستیم و نماینده ۳ کالجبرگزرا کننده در ایران هستیم ظرفیت ما محدود است زیرا شعبات ما در شهرستانها هم داشجو معرفی می نمایند و بهرت است قبل از تکمیل ظرفیت اقدام فرمایید.
   لطفا با توجه باینکه دانشگاه علوم پزشکی مینسک در حال حاضر ارزانترین دانشگاه مورد تایید ایران است و هجوم دانشجوست و ظرفیت ما خیلی زود پر و تکمیل می شود
   فکر می کنم شما نیاز به مشاوره داشته باشید.
   مشاوره های مکا رایگان هست و هزینه ای ندارد.
   لطفا روی واتس آپ ۰۰۱۷۷۸۸۴۶۲۴۴۵ یک پیام درخواست ارسال بفرمایید تا فرم مشاوره برای شما ارسال شود.
   بعد از تکمیل فرم مشاور شما تعیین می گردد.

   البته فیلم های زیادی روی یوتیوب و آپارات داریم که می توانید ببینید.
   آدرس شبکه های اجتماعی را برای شما در زیر ارسال می کنم.
   ممنون

   ? شبکه های اجتماعی “CIS Group”
   در کانال یوتیوب ما و اینستاگرام ما فیلم های اطلاع رسانی زیادی در رابطه با کالج ها، دانشگاههای کشورهای مختلف جهان وجود دارد که با مراجعه به آن ها می توانید اطلاعات بسیار زیادی را قبل از مشاوره دریافت دارید.
   “CIS Group”
   ? t.me/cis3000
   ? instagram.com/cis3000.canada
   ? facebook.com/cis3000
   ? aparat.com/cis3000
   ? twitter.com/cis3000
   ? linkedin.com/in/cis3000
   ? pinterest.com/cis3000
   ? Tumblr.com/blog/cis3000
   ? Mix.com/cis3000
   ? YouTube.com/cis3000
   ? http://www.cis3000.com
   ? info@cis3000.com

   پاسخ
 • حسين انصاري
  فوریه 27, 2016 4:59 ب.ظ

  با سلام.احتراما بنده داراي ديپلم كارو دانش با معدل ۱۴٫۳۷ ،كارداني برق۱۵٫۵۱و كارشناسي كنترل و ابزار دقيق از دانشگاه علمي كاربردي با معدل و سن ۳۰ سال۱۸٫۹۵ هستم . زبانم بد نيست. با همسرم تصميم به تحصيل در رشته دندانپزشكي در بلاروس داريم ايشان هم داراي ديپلم انساني با معدل ۱۳٫۹۵ و كارداني حسابداري با معدل ۱۸٫۱۵ و همچنين تجربه ۸ سال دستياري تخصصي ارتودنسي دارند..لطفا راهنمايي فرماييد .با تشكر.

  پاسخ
  • با سلام متاسفانه بلاروس دارای محدودیت سنی تا ۲۵ سال می باشد ، با مدرک لیسانس شاید تا ۲۷ سال قبول کنند

   پاسخ
 • سلام پسرم سوم دبیرستان است با چه شرایطی میتونی در بلاروس پزشکی یا دندانپزشکی بخونه ؟ ایا برای شروع کار یکی از والدین میتونه تا مدتی پیشش باشه ؟ ایا اینجا دیپلم بگیره بعد اقدام کنه بهتره یا قبل از دیپلم ؟ از نظر سربازی چه پیشنهادی میدین با تشکر از شما دوست عزیز

  پاسخ
  • با سلام متاسفانه بلاروس دیگه مورد تایید وزارت بهداشت نمی باشد توصیه میکنم اوکراین روسیه یا مجارستان رو امتحان کنید با شرکت تماس بگیرید تا شما رو راهنمایی کنیم
   فکر می کنم شما نیاز به مشاوره داشته باشید.
   مشاوره های مکا رایگان هست و هزینه ای ندارد.
   لطفا روی واتس آپ ۰۰۱۷۷۸۸۴۶۲۴۴۵ یک پیام درخواست ارسال بفرمایید تا فرم مشاوره برای شما ارسال شود.
   بعد از تکمیل فرم مشاور شما تعیین می گردد.

   البته فیلم های زیادی روی یوتیوب و آپارات داریم که می توانید ببینید.
   آدرس شبکه های اجتماعی را برای شما در زیر ارسال می کنم.
   ممنون

   ? شبکه های اجتماعی “CIS Group”
   در کانال یوتیوب ما و اینستاگرام ما فیلم های اطلاع رسانی زیادی در رابطه با کالج ها، دانشگاههای کشورهای مختلف جهان وجود دارد که با مراجعه به آن ها می توانید اطلاعات بسیار زیادی را قبل از مشاوره دریافت دارید.
   “CIS Group”
   ? t.me/cis3000
   ? instagram.com/cis3000.canada
   ? facebook.com/cis3000
   ? aparat.com/cis3000
   ? twitter.com/cis3000
   ? linkedin.com/in/cis3000
   ? pinterest.com/cis3000
   ? Tumblr.com/blog/cis3000
   ? Mix.com/cis3000
   ? YouTube.com/cis3000
   ? http://www.cis3000.com
   ? info@cis3000.com

   پاسخ
 • با سلام
  ایا همیه کشور های اروپایی برای تحصیل در پزشکی باید یک دوره را گذارند و ازمون ورودی داد(کنکور) همه کشور ها همینطورند؟
  و اینکه سالانه چند ایرانی موفق به کسب پذیرش در رشته پزشکی در اروپا میشوند(با در نظر گرفتن خوب بودن معدل)؟
  با تشکر

  پاسخ
  • با سلام با شرکت تماس بگیرید تا شما رو راهنمایی کنیم
   فکر می کنم شما نیاز به مشاوره داشته باشید.
   مشاوره های مکا رایگان هست و هزینه ای ندارد.
   لطفا روی واتس آپ ۰۰۱۷۷۸۸۴۶۲۴۴۵ یک پیام درخواست ارسال بفرمایید تا فرم مشاوره برای شما ارسال شود.
   بعد از تکمیل فرم مشاور شما تعیین می گردد.

   البته فیلم های زیادی روی یوتیوب و آپارات داریم که می توانید ببینید.
   آدرس شبکه های اجتماعی را برای شما در زیر ارسال می کنم.
   ممنون

   ? شبکه های اجتماعی “CIS Group”
   در کانال یوتیوب ما و اینستاگرام ما فیلم های اطلاع رسانی زیادی در رابطه با کالج ها، دانشگاههای کشورهای مختلف جهان وجود دارد که با مراجعه به آن ها می توانید اطلاعات بسیار زیادی را قبل از مشاوره دریافت دارید.
   “CIS Group”
   ? t.me/cis3000
   ? instagram.com/cis3000.canada
   ? facebook.com/cis3000
   ? aparat.com/cis3000
   ? twitter.com/cis3000
   ? linkedin.com/in/cis3000
   ? pinterest.com/cis3000
   ? Tumblr.com/blog/cis3000
   ? Mix.com/cis3000
   ? YouTube.com/cis3000
   ? http://www.cis3000.com
   ? info@cis3000.com

   پاسخ
 • سلام.با توجه به لیست جدید منتشر شده از طرف وزارت علوم ۲دانشگاه گرودنو و گومل دوباره مورد تایید قرار گرفتن برای دندان و پزشکی.میخواستم بدونم چه زمانی برای اعزام باید اقدام کنیم؟

  پاسخ
  • سلام دیگه مورد تایید نیستند مجارستان رو پیشنهاد میکنم لطفا با موسسه تماس بگیرید تا شما رو راهنمایی کنیم
   فکر می کنم شما نیاز به مشاوره داشته باشید.
   مشاوره های مکا رایگان هست و هزینه ای ندارد.
   لطفا روی واتس آپ ۰۰۱۷۷۸۸۴۶۲۴۴۵ یک پیام درخواست ارسال بفرمایید تا فرم مشاوره برای شما ارسال شود.
   بعد از تکمیل فرم مشاور شما تعیین می گردد.

   البته فیلم های زیادی روی یوتیوب و آپارات داریم که می توانید ببینید.
   آدرس شبکه های اجتماعی را برای شما در زیر ارسال می کنم.
   ممنون

   ? شبکه های اجتماعی “CIS Group”
   در کانال یوتیوب ما و اینستاگرام ما فیلم های اطلاع رسانی زیادی در رابطه با کالج ها، دانشگاههای کشورهای مختلف جهان وجود دارد که با مراجعه به آن ها می توانید اطلاعات بسیار زیادی را قبل از مشاوره دریافت دارید.
   “CIS Group”
   ? t.me/cis3000
   ? instagram.com/cis3000.canada
   ? facebook.com/cis3000
   ? aparat.com/cis3000
   ? twitter.com/cis3000
   ? linkedin.com/in/cis3000
   ? pinterest.com/cis3000
   ? Tumblr.com/blog/cis3000
   ? Mix.com/cis3000
   ? YouTube.com/cis3000
   ? http://www.cis3000.com
   ? info@cis3000.com

   پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

چهارده + سه =

فهرست