نمونه قرارداد گروه ما

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. قراردادهای گروه ما
  4. chevron_right
  5. نمونه قرارداد گروه ما

 

نمونه قرارداد گروه ما

 

بسمه تعالي

قرارداد خدمات اعزام دانشجو به خارج از كشور

شماره قرارداد: ۶۹/۹۵                                                       تاريخ عقد قرارداد: ۲/۶/۱۳۹۵

اين قرارداد بين مؤسسه رهياران دانش با مشخصات: به شماره ثبت ۱۷۲۲۱ به نشاني:تهران، خيابان شريعتي،‌ بالاتر ازتقاطع استاد مطهري، جنب بانك ملي، پلاك ۱۰، واحد۴ تلفن: ۸۸۴۲۷۱۰۰ كه دراين قرارداد «مؤسسه» ناميده مي‌شود از يك طرف و:

آقای:     نام پدر:             شغل دقیق پدر:

نام مادر:            صادره از:            تاریخ کامل تولد:    /    /۱۳۷۲

شماره شناسنامه:             شماره کارت ملی:             شماره پاسپورت: B34362939

آخرین مدرک تحصیلی و معدل:      دیپلم     پیش  

بآدرس:

تلفن و موبایل:  

پست الکترونیک:

که در اين قرارداد «متقاضي» ناميده مي‌شود از طرف ديگر و با شرايط زير و با توجه به مفاد دستورالعمل نظارت بر فعاليت مؤسسات و شركتهاي خدمات اعزام دانشجو به خارج از كشور مصوبه جلسه مورخ ۸/۱۱/۸۴ و ۱۰/۴/۸۵ كارگروه نظارت بر مؤسسات اعزام دانشجو به خارج و مجوز اعطايي بشماره ۵۸۴۲۹/۲/۴۲ مورخ ۱۳/۸/۸۳ مبني بر فعاليت مؤسسه رهياران دانش در زمينه اعزام دانشجو به كشورهاي مجارستان ، مالزی، منعقد مي‌شود و مفاد آن به استناد ماده ده قانون مدني بين طرفين و يا قائم آن لازم الاتباع است .

 

مادة ۱: موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد عبارت از ” ارائه خدمات مربوط به اعزام دانشجو به خارج از كشور مي‌باشد كه ارائه خدمات تحصيلي نظير مشاوره، اخذ پذيرش مورد درخواست متقاضي، اقدام به درخواست ويزا ، كمك جهت اخذ رواديد تحصيلي” و مانند آن مي‌باشد.

نام كشور و شهر: مجارستان شهر بوداپست

نام دانشگاه یا کالج و وضعیت تایید ایران: کالج پیش دانشگاهی

نام رشته به فارسی و انگلیسی: پیش دانشگاهی علوم پزشکی دوره فشرده

 

مادة ۲: مدت قرارداد :

از تاريخ عقد و امضاء قرارداد آغاز و به مدت ۴ ماه معادل ۱۲۰ روز كاري است.

مادة ۳: مبلغ قرارداد به شرح ذيل محاسبه مي‌شود :

مبلغ قراراداد: براساس محاسبات ليست مقرري دانشجويان بورسيه خارج از كشور و دستورالعمل مصوب وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري مبلغ قرارداد مصوب كشور مورد قرارداد (……….یورو) كه با احتساب تخفيف معادل …………….. ريال مقرر گرديد و متقاضي مبلغ …………….. ريال بعنوان پيش پرداخت قرارداد طی فیش کارتخوان بشماره پیگیری ……………     و چهار رقم آخر کارت …….در تاریخ ………………. دريافت گرديد.

بمنظور رعايت يكنواختي حق الزحمه ارائه خدمات موضوع قرارداد به شرح زير محاسبه خواهد شد:

۱ ) مشاوره بصورت رايگان مي باشد.

۲ )هزينه‌هاي اخذ پذيرش، اخذ رواديد و خدمات در محل تحصيل به قرار زير خواهد بود:

الف: اخذپذيرش ازدانشگاههاي مورد تائيد تاحداكثر ۸۰% يكماه مقرري دانشجوي بورسيه مجرد دركشور محل تحصيل

ب : اخذ رواديد حداكثر ۲۰% يكماه مقرري دانشجوي بورسيه مجرد در كشور محل تحصيل

تبصره ۱ : در صورتيكه پذيرش از يكي از دانشگاههاي ممتاز مورد تاييد وزارت علوم تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اخذ شود هزينه‌هاي بند الف بميزان ۲۰ % قابل افزايش خواهد بود.

تبصره ۲ : ساير هزينه‌هايي كه در موارد فوق‌الذكر پيش‌بيني نشده است (اعم از بليط، هزینه رواديد و هزینه ترجمه و …) مطابق با قبوض بعهده طرف دوم توافق خواهد بود.

 

مادة ۴: شرايط پرداخت مبلغ قرارداد :

۱ ) ۵۰ % مبلغ قرارداد در زمان انعقاد و امضاء قرارداد پرداخت مي‌شود .

۲ ) ۵۰ % مبلغ قرارداد پس از اخذ پذیرش و انجام تعهدات مؤسسه قابل پرداخت خواهد بود.

 

مادة ۵: تعهدات و مسئوليت‌هاي مؤسسه :

۱ . ۵ _ ارائه اطلاعات كامل، صحيح و مستند، به متقاضي در مورد شرايط ادامة تحصيل در دانشگاههاي معتبر خارج از كشور و مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي (حسب مورد)

۲ . ۵ _ ارائه اطلاعات واقعي و به هنگام به متقاضي در مورد مقررات و ضوابط دانشگاه مورد تقاضا چگونگي شرايط زندگي از جمله هزينة زندگي، سكونت و ساير اطلاعاتي كه به طور متعارف در جهت تصميم‌گيري متقاضي مؤثر مي‌باشد.

۳ . ۵ _ بررسي صحت و تناسب مدارك مورد نياز ارائه شده متقاضي.

تبصره ۱ : مسئوليت قانوني صحت مدارك مذكور با خود متقاضي مي‌باشد.

تبصره ۲ : هر نوع قصور در بررسي صحت و تناسب مدارك يادشده به عهدة مؤسسه خواهد بود.

۴ . ۵ _ اقدام جهت اخذ پذيرش تحصيلي در مقاطع دانشگاهي كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري از دانشگاههاي معتبر خارج و مورد تاييد وزارت خانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت درمان و آموزش پزشكي

۵ . ۵ _ مؤسسه براي اخذ ويزاي تحصيلي، بنا به درخواست متقاضي، با هماهنگي دانشگاه مورد نظر و ادارة صادر كننده رواديد ، اقدام خواهد نمود.

۶ . ۵ _ مؤسسه بنا به درخواست كتبي متقاضي جهت درخواست راهنما در کشور مورد نظر و تقبل هزینه راهنما(این هزینه در صورت درخواست متقاضی خارج از قرارداد و توسط متقاضی بصورت مستقیم به راهنما پرداخت خواهد گردید) ، اقدام به ساير خدمات مربوط از جمله :

راهنمایی جهت اخذ و ثبت اقامت(Police Registration)، معرفی به آژانس مسکن جهت اسكان اوليه و اجاره نمودن خانه، راهنمایی جهت خريد وسايل اوليه و مورد نياز زندگي و استقبال از فرودگاه و مانند اينها مي‌نمايد(حسب مورد ذکر شده در ضمیمه)

تبصره ۱ : مؤسسه در صورت امکان و در صورت در خواست متقاضي جهت اخذ رواديد همراهان، با پرداخت هزينه هاي مربوطه اقدام نمايد.

۷ . ۵ _ مؤسسه پس از اخذ پذیرش تحصیلی و پايان قرارداد، هيچگونه مسئوليتي در رابطه با ترك تحصيل، عدم موفقیت در امتحانات ورودی دانشگاه، اخراج از دانشگاه، پناهندگي و ساير اعمال مجرمانة متقاضي نخواهد داشت.

تبصره ۱ : نماينده مؤسسه موظف است حداقل به مدت يكسال پس از شروع به تحصيل متقاضي خدمات مشاوره‌اي راهنمايي را در كشور محل تحصيل به متقاضي ارائه نمايد.

تبصره ۲ : در مورد بند ۵٫۷  مؤسسه موظف است در صورت نياز، اطلاعات لازم درمورد متقاضي در اختيار مراجع قانوني صلاحيتدار در جمهوري اسلامي ايران قرار دهد.

 

مادة ۶: تعهدات و مسئوليت‌هاي متقاضي

۱ . ۶ _ متقاضي با توجه به مفاد قرارداد منعقده موظف است كليه مدارك تاييد شده تحصيلي مورد نياز براي اخذ پذيرش از دانشگاه و اخذ رواديد تحصيلي را در زمان مقرر(حداکثر ۲ هفته) به مؤسسه تسليم نمايد. مسئوليت هرگونه تاخير در تحويل مدارك به عهده وي مي‌باشد.

۲ . ۶ _ متقاضي مي‌بايست داراي گذرنامه معتبر جمهوري اسلامي ايران بوده و به هيچ دليل ممنوع‌الخروج از كشور نباشد.

۳ . ۶ _ متقاضي موظف است برمبناي ماده ۴ اين قرارداد حق‌الزحمه مؤسسه را در زمانهاي تعيين شده در قرارداد پرداخت نمايد. عدم پرداخت به موقع حق‌الزحمه موجب فسخ قرارداد خواهد شد و مسئوليت ناشي از آن به عهدة متقاضي مي‌باشد.

۴ . ۶ _ متقاضي موظف است در صورت انصراف از تحصيل يا عدم اجراي مفاد قرارداد و تمايل به فسخ قرارداد، موضوع را در اسرع وقت بصورت كتبي(ارسال نامه درخواست با پست پیشتاز به آدرس موسسه و اخذ و ارائه رسید پستی به موسسه) به مؤسسه اعلام نمايد. در غير اين صورت هر گونه مسئوليت ناشي از آن به عهدة متقاضي خواهد بود.

 

مادة ۷: تضمين حسن انجام تعهدات

۱ . ۷ _ براي حصول اطمينان از حسن انجام تعهدات متقاضی و مؤسسه و به منظور جلوگيري از تضييع حقوق متقاضي و مؤسسه موضوع اين قرارداد متعهد است نسبت به سپردن تضمين معتبر به تشخيص كارگروه نظارت اقدام نمايد. در صورت انجام كليه تعهدات تصريح شده در قرارداد، توسط مؤسسه و يا تقاضاي متقاضي بر حسب مورد، قرارداد خاص خاتمه يافته تلقي مي‌گردد.

 

مادة ۸: خاتمة قرارداد

در صورتي كه مؤسسه به تعهدات خود بر حسب مورد طبق توافق طرفين عمل نمايد، قرارداد حاضر خاتمه يافته تلقي مي‌گردد. تبصره ۱ : خاتمه قرارداد رافع انجام تعهدات طرفين بوده و هيچ مغايرتي با استفاده از ضمانت مالي قرارداد در زمان قرارداد به منظور جبران ضرر و زيان وارده به طرفين نخواهد داشت.

 

مادة ۹: فسخ قرارداد

۱ . ۹ _ درصورتيكه متقاضي جهت اخذ پذيرش و ساير امور، مدارك غير واقعي و يا جعلي به مؤسسه ارائه نمايد و يا به هر دليلي نتواند در زمان مقرر از كشور خارج شود مؤسسه اين حق را براي خود محفوظ مي‌دارد كه در هر مرحله از اجراي تعهدات خود، قرارداد را به طور يكطرفه و بدون نياز به هرگونه تشريفاتي فسخ و نسبت به وصول مطالبات خود اقدام نمايد.

۲ . ۹ _ در صورتي كه مؤسسه براي متقاضي، پذيرش تحصيلي دريافت نمايد اما به هر دليلي كه منتسب به مؤسسه نمي‌باشد، براي متقاضي ويزاي تحصيلي صادر نگردد، مؤسسه مي‌تواند مراتب فسخ قرارداد را به متقاضي اعلام نمايد و پس از كسر كليه هزينه‌هاي اعمال شده ، الباقي مبلغ پرداختي متقاضي را به وي مسترد نمايد.

۳ . ۹ _ در صورتي كه متقاضي به هر دليلي كه منتسب به وي مي‌باشد از ادامه قرارداد در فاصله يك هفته از زمان قرارداد البته در صورتیکه پذيرش تحصيلي برای وی صادر نشده باشد بصورت کتبی اعلام انصراف نموده و مراتب انصراف و فسخ قرارداد را به صورت به مؤسسه اعلام نمايد، در اين حالت مؤسسه حق دارد پس از كسر ۲۰% درصد از کل مبلغ حق الزحمه اخذ پذيرش ، الباقي مبلغ پرداختي قرارداد را به متقاضی مسترد نمايد.

۴ . ۹ _ در صورتي كه متقاضي به هر دليل كه منتسب به وي مي‌باشد از ادامه قرارداد در فاصله یک هفته تا يك ماه از زمان امضاي قرارداد تا قبل از صدور پذيرش تحصيلي منصرف گردد، وي موظف است در اسرع وقت به هر وسيله ممكن مراتب انصراف و فسخ قرارداد را به صورت كتبي به مؤسسه اعلام نمايد. در اين حالت مؤسسه حق دارد پس از كسر ۵۰% درصد از تمام مبلغ حق‌الزحمه اخذ پذيرش باقيمانده مبلغ پرداختي متقاضي را به وي مسترد نمايد.

۵ . ۹ _ در صورتي كه متقاضي به هر دليل كه منتسب به وي مي‌باشد از ادامه قرارداد در فاصله بيش از يك ماه از زمان امضاي قرارداد تا قبل از صدور پذيرش تحصيلي منصرف گردد، وي موظف است در اسرع وقت به هر وسيله ممكن مراتب انصراف و فسخ قرارداد را به صورت كتبي به مؤسسه اعلام نمايد. در اين حالت مؤسسه حق دارد تمام مبلغ حق‌الزحمه اخذ پذيرش(قسط اول قرارداد + قسط دوم قرارداد) را از متقاضي طلب نمايد.

۶ . ۹ _ چنانچه متقاضی در هر زمان و در هر مرحله از اجراي تعهداتش بدون عذر موجه و قانوني نسبت به انجام آن قصور و تخلف نمايد، مؤسسه حق دارد قرارداد را به طور يكجانبه و بدون نياز به هرگونه تشريفاتي فسخ و مبالغ باقی مانده را دریافت دارد.

 

مادة ۱۰: موارد اضطراري

در مواردي كه به علت بروز حوادث قهريه كه غير قابل پيش‌بيني و غير قابل انتساب به مؤسسه بوده و جلوگيري و يا رفع آن از عهدة مؤسسه خارج بوده، انجام تمام و يا بخشي از تعهدات موضوع قرارداد غير ممكن گردد، مؤسسه مكلف است مراتب را در اسرع وقت با ارائه اسناد و مدارك مثبته به اطلاع متقاضي رسانده و درخواست تمديد مدت قرارداد را به نمايد، در مدت وجود اضطرار متوقف شده، هيچ‌ يك از طرفين حق ادعاي خسارت از طرف ديگر را نخواهد داشت.

 

مادة ۱۱: حل اختلافات

طرفين كوشش خواهند نمود، كليه اختلافات حاصل از اجرا يا تفسير قرارداد را به صورت مذاكره حل و فصل نمايند، در غير اين صورت موضوع از طريق مراجعه به اداره كل بورس و امور دانشجويان خارج (كارگروه نظارت) به عنوان داور مرضي الطرفين حل و فصل و حكم آن ملاك عمل و مورد قبول طرفين خواهد بود. در صورتي كه موضوع توسط كار گروه نظارت منتهي به حل و فصل نشود طرفين جهت ادامه پيگيري مي‌توانند به مراجع صالح قضايي مراجعه نمايند.

 

مادة ۱۲: نشاني طرفين

نشاني طرفين قرارداد همانست كه در ابتداي اين قرارداد ذكر گرديد. هرگاه يكي از طرفين، نشاني خود را در مدت قرارداد تغيير دهد بايد موضوع را به صورت كتبي حداكثر ظرف مدت يك هفته به طرف مقابل اطلاع دهد تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر ابلاغ نشده باشد، كليه نامه‌ها و اوراق و اظهارنامه‌ها به نشاني موجود در پرونده با پست سفارشي و يا با اخذ رسيد ارسال خواهد شد و تمام آنها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

 

مادة ۱۳:  نسخه‌هاي قرارداد

اين قرارداد در ۱۶ صفحه و ۱۳ ماده و یک ضمیمه متمّم ضمن عقد(از صفحه ۵ به بعد) و در دو نسخه تنظیم و به امضاء رسيده كه بين طرفين مبادله گرديده است و كليه نسخه‌هاي آن اعتبار واحد دارند.م قرارداد / قرارداد خدمات اعزام دانشجو به خارج از كشور

 

مدير عامل مؤسسه:                                                   متقاضي:

نام و نام خانوادگي:                                                   نام و نام خانوادگي:

مهر و امضاء :                                                         امضاء و اثر انگشت متقاضی:

 

 

 

5/5 - (22 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

1 × پنج =

فهرست