پادشاهان مجارستان

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. درباره مجارستان
  4. chevron_right
  5. پادشاهان مجارستان

پادشاهان مجارستان

پادشاهان مجارستان و تاریخ کشور مجارستان

آتیلا پادشاه مجارستان ملقب به تازیانه خداوند

آتیلا (۴۰۵ تا ۴۵۳ میلادی):

رهبر قوم هون که در زمان حیاتش بزرگ‌ترین امپراتوری را در اروپا، از رود اورال تا دانوب داشت.

در زمان فرمانروایی‌اش وی یکی از مخوف‌ترین دشمنان امپراتوری‌های روم غربی و شرقی بود.

 

ایشتوان یکم

(به مجاری: I. István) یا ایشتوان قدیس(زادهٔ پیرامون ۹۶۷ میلادی- مرگ ۱۵ اوت ۱۰۳۸ میلادی)

شاهزادهٔ بزرگ مجارها (۹۹۷-۱۰۰۰ میلادی) و نخستین پادشاه مجارستان(۱۰۰۰-۱۰۳۸ میلادی) بود.

 

پادشاهان مجارستان در قرن۱۰

گزای یکم

(به مجاری: I. Géza)(زادهٔ پیرامون ۱۰۴۴ میلادی- مرگ ۲۵ آوریل ۱۰۷۷)

پادشاه مجارستان از ۱۰۷۴ میلادی تا زمان مرگش بود. او بزرگترین پسر بلای یکم بود.

 

پتر

(به مجاری: Péter) یا پتر ونیزی(مرگ ۱۰۴۶ میلادی)

پادشاه مجارستان میان سال‌های ۱۰۳۸-۱۰۴۱ و ۱۰۴۴-۱۰۴۶ بود.

 

آبا شاموئل

(به مجاری: Aba Sámuel)(مرگ ۶ ژوئیهٔ ۱۰۴۴)

پادشاه مجارستان از ۱۰۴۱ تا سال مرگش بود.

 

آندراش یکم

(به مجاری: I. András)(مرگ ۱۰۶۰)

پادشاه مجارستان از ۱۰۴۶ تا زمان مرگش بود.

 

بلای یکم

(به مجاری: I. Béla)(زادهٔ پیرامون ۱۰۱۶ میلادی- مرگ ۱۰۶۳ میلادی)

پادشاه مجارستان از ۱۰۶۰ میلادی تا زمان مرگش بود.

 

شالامون

(به مجاری: Salamon)(زادهٔ ۱۰۵۳- مرگ ۱۰۸۷ میلادی)

پادشاه مجارستان بود.

 

لاسلوی یکم

(به مجاری: I. László) یا لاسلوی قدیس (زادهٔ پیرامون ۱۰۴۰ میلادی- مرگ ۲۹ ژوئیهٔ ۱۰۹۵)

 

پادشاهان مجارستان در قرن ۱۱

ایشتوان دوم

(به مجاری: II. István)(زادهٔ ۱۱۰۱ میلادی- مرگ ۱ مارس ۱۱۳۱)

پادشاه مجارستان و کرواسی از ۱۱۱۶ میلادی تا زمان مرگش بود.

 

بلای دوم

(به مجاری: II. Béla)(زادهٔ پیرامون ۱۱۱۰- مرگ ۱۳ فوریهٔ ۱۱۴۴)

پادشاه مجارستان و کرواسی بود.

 

گزای دوم

(به مجاری: II. Géza)(زادهٔ ۱۱۳۰- مرگ ۳۱ مهٔ ۱۱۶۲)

پادشاه مجارستان، کرواسی و دالماسی بود.

 

ایشتوان سوم

(به مجاری: III. István)(زادهٔ ۱۱۴۷- مرگ ۴ مارس ۱۱۷۲)

پادشاه مجارستان، کرواسی و دالماسی بود.

 

لاسلوی دوم

(به مجاری: II. László)(زادهٔ ۱۱۳۱- مرگ ۱۴ ژانویهٔ ۱۱۶۳)

پادشاه مجارستان بود.

 

ایشتوان چهارم

(به مجاری: IV. István)(زادهٔ پیرامون ۱۱۳۳- مرگ ۱۱ آوریل ۱۱۶۵)

پادشاه مجارستان بود.

 

بلای سوم

(به مجاری: III. Béla)(زادهٔ پیرامون ۱۱۴۸- مرگ ۲۳ آوریل ۱۱۹۶)

پادشاه مجارستان و کرواسی بود.

 

ایمره

(به مجاری: Imre)(زادهٔ ۱۱۷۴- مرگ ۱۲۰۴ میلادی)

پادشاه مجارستان بود.

 

آندراش دوم

(به مجاری: II. András)(زادهٔ پیرامون ۱۱۷۷- مرگ ۲۱ سپتامبر ۱۲۳۵)

پادشاه مجارستان و کرواسی بود.

 

پادشاهان مجارستان در قرن ۱۲

بلای چهارم

(به مجاری: IV. Béla) (زادهٔ ۲۹ نوامبر ۱۲۰۶- مرگ ۳ مهٔ ۱۲۷۰)

پادشاه مجارستان، کرواسی و دوک اشتایرمارک بود.

 

تازش مغول‌ها

بلای چهارم در ۱۲۴۱ در نبرد موهی از مغول‌ها شکست‌خورد. او به زاگرب گریخت و از پاپ گرگوری نهم و فریدریش دوم،
امپراتور مقدس روم یاری‌خواست.

 

لاسلوی چهارم

(به مجاری: IV. László) یا لاسلوی کومان(به مجاری: Kun László)(زادهٔ ۵ اوت ۱۲۶۲- مرگ ۱۰ ژوئیهٔ ۱۲۹۰)

پادشاه مجارستان بود.

 

لاسلوی سوم

(به مجاری: III. László)(زادهٔ پیرامون ۱۲۰۱- مرگ ۷ مهٔ ۱۲۰۵)

پادشاه مجارستان و کرواسی بود.

 

پادشاهان مجارستان قرن ۱۳ تا قرن ۱۵

لایوش دوم

(به مجاری: II. Lajos)(زادهٔ ۱ ژوئیهٔ ۱۵۰۶- مرگ ۲۹ اوت ۱۵۲۶) پادشاه مجارستان، بوهم و کرواسی
از ۱۵۱۶ میلادی تا زمان مرگش بود.

 

اولاسلوی دوم

اولاسلوی دوم(به مجاری: II. Ulászló) یا ووادیسواف دوم(به لهستانی: Władysław II)(زادهٔ ۱ مارس ۱۴۵۶- مرگ ۱۳ مارس ۱۵۱۶)
پادشاه بوهم (از ۱۴۷۱ میلادی) و مجارستان (از ۱۴۹۰) بود.

 

ماتیاش یکم

ماتیاش یکم(به مجاری: I. Mátyás)(زادهٔ ۲۳ فوریهٔ ۱۴۴۳- مرگ ۶ آوریل ۱۴۹۰) پادشاه مجارستان و کرواسی بود.

او از ۱۴۶۰ و پس از یک رشته جنگ توانست پادشاه بوهم و دوک اتریش نیز شود.

 

الاسلوی پنجم

الاسلوی پنجم(به مجاری: V. László)(زادهٔ ۲۲ فوریهٔ – مرگ ۲۳ نوامبر ۱۴۵۷) دوک اتریش و پادشاه مجارستان و بوهم بود.

 

اولاسلوی یکم

اولاسلوی یکم(به مجاری: I. Ulászló) یا ولادیسلاو سوم(به لهستانی: Władysław III)(زادهٔ ۳ اکتبر ۱۴۲۴- مرگ ۱۰ نوامبر ۱۴۴۴)

پادشاه لهستان (از ۱۴۳۴ میلادی) و مجارستان (از ۱۴۴۰ میلادی) بود.

 

آلبرشت دوم

آلبرشت دوم(به آلمانی: Albrecht II)(زادهٔ اوت ۱۳۹۷- ۲۷ اکتبر ۱۴۳۹) پادشاه آلمان، مجارستان، بوهم، دوک لوکزامبورگ و آرشیدوک اتریش بود.

او که از دودمان هاپسبورگ بود در وین زاده‌شد. در ۱۴۰۴ میلادی دوک‌نشین اتریش به وی ارث رسید.

 

زیگیزموند

زیگیزموند(به آلمانی: Sigismund) یا ژیگموند(مجاری:Zsigmond، کراوت:Žigmund)(زادهٔ ۱۴ فوریهٔ ۱۳۶۸- مرگ ۹ دسامبر ۱۴۳۷)
پادشاه مجارستان، کرواسی، بوهم، ایتالیا و آلمان و از ۱۴۳۳ تا سال مرگش امپراتور مقدس روم بود.
وی واپسین امپراتور از دودمان لوکزامبورگ بود.

 

کاروی دوم

کاروی دوم(به مجاری: II. Károly) یا کاروی کوتاه(به مجاری: Kis Károly)(زادهٔ ۱۳۴۵- مرگ ۲۴ فوریهٔ ۱۳۸۶) پادشاه ناپل،
پادشاه اسمی اورشلیم (از ۱۳۸۲میلادی) و از از ۱۳۸۵ پادشاه مجارستان بود. در ۱۳۸۳ فرمانروایی بر شاهزاده‌نشین اخائیه از آن او شد.

 

ماریای یکم

ماریای یکم(به مجاری: I. Mária)(زادهٔ ۱۳۷۱- مرگ ۱۷ مهٔ ۱۳۹۵) شهبانوی مجارستان بود.

او بزرگترین دختر زنده‌ماندهٔ لایوش یکم و همسر زیگیزموند، امپراتور مقدس روم بود.

با مرگ لایوش در ۱۳۸۲ میلادی فرمانروایی بر مجارستان بدو ارث‌رسید؛ ماریا در این زمان پیرامون ده سال داشت.

 

لایوش یکم

لایوش یکم(به مجاری: I. Lajos) یا لایوش بزرگ(به مجاری: Nagy Lajos)(زادهٔ ۵ مارس ۱۳۲۶- مرگ ۱۰ سپتامبر ۱۳۸۲)
پادشاه مجارستان، کرواسی و لهستان بود. او سومین پسر کاروی یکم بود.

 

کاروی یکم

کاروی یکم(به مجاری: I. Károly) یا کاروی روبرت (به مجاری: Károly Róbert)(زادهٔ ۱۲۸۸- مرگ ۱۶ ژوئیهٔ ۱۳۴۲)

نخستین پادشاه مجارستان و کرواسی از دودمان کاپتی آنژو بود. تبار او همچنین به دودمان آرپاد که تبار پادشاهان
مجارستان هم بودند می‌رسید.

اتو

اتو(به مجاری: Ottó)(زادهٔ ۱۱ فوریهٔ ۱۲۶۱- مرگ ۹ نوامبر ۱۳۱۲) عضو دودمان ویتلسباخ، دوک باواریای پایین میان
سال‌های ۱۲۹۰ تا ۱۳۱۲ میلادی و پادشاه مجارستان و کرواسی از ۱۳۰۵ تا ۱۳۰۷ بود. او با عنوان بلای پنجم بر مجارستان فرمان می‌راند.

 

ونتسل

ونتسل(به مجاری: Vencel)(زادهٔ ۶ اکتبر ۱۲۸۹- مرگ ۴ اوت ۱۳۰۶) پادشاه مجارستان، بوهم و لهستان بود.

پدر او ونتسل دوم پادشاه بوهم و لهستان بود و مادرش دختر رودلف یکم پادشاه آلمان. او واپسین فرمانروای مرد
از دودمان پرمیسلی در بوهم بود.

 

ایشتوان پنجم

ایشتوان پنجم(به مجاری: V. István)(زادهٔ ۱۲۳۹- مرگ ۶ اوت ۱۲۷۲) پادشاه مجارستان از ۱۲۷۰ میلادی تا زمان مرگش بود.

او بزرگترین پسر بلای چهارم بود و مادرش ماریا لاسکارینا دختر امپراتور تئودور یکم لاسکاریس.

 

آندراش سوم

آندراش سوم(به مجاری: III. András)(زادهٔ پیرامون ۱۲۶۵- مرگ ۱۴ ژانویهٔ ۱۳۰۱) پادشاه مجارستان بود. او واپسین عضو نرینهٔ دودمان آرپاد بود.

وی در ونیز زاده‌شد و نوهٔ آندراش دوم بود.

 

کالمان

کالمان(به مجاری: Kálmán)(زادهٔ پیرامون ۱۰۷۴ میلادی- مرگ ۳ فوریهٔ ۱۱۱۶) پادشاه مجارستان و کرواسی بود.

او بزرگترین پسر گزای یکم بود و در ۱۰۹۵ میلادی تاج‌گذاری نمود.

 

پادشاهان مجارستان در قرن ۱۵

یانوش یکم

(به مجاری: I. János) یا زاپولیا یانوش(به مجاری: Zápolya János)(زادهٔ ۲ فوریهٔ ۱۴۸۸- مرگ ۲۲ ژوئیهٔ ۱۵۴۰)

پادشاه مجارستان ۱۵۲۶ بود. وی بر سر عنوان پادشاهای مجارستان با فردیناند یکم، امپراتور مقدس روم –
که او نیز خود را پادشاه مجارستان می‌دانست- در ستیز بود.

 

یانوش دوم

(به مجاری: II. János) یا یانوش ژیگموند(به مجاری: János Zsigmond)(زادهٔ ۱۸ ژوئیهٔ ۱۵۴۰- مرگ ۱۴ مارس ۱۵۷۱)

پادشاه مجارستان و شاهزادهٔ ترانسیلوانی بود.

 

فردیناند یکم

(به آلمانی: Ferdinand I)(زادهٔ ۱۰ مارس ۱۵۰۳- مرگ ۲۵ ژوئیهٔ ۱۵۶۴)

پادشاه اروپای مرکزی از دودمان هاپسبورگ بود.

 

ماکسیمیلیان دوم

(به آلمانی: Maximilian II) یا میکشا(به مجاری: Miksa)(زادهٔ۳۱ ژوئیهٔ ۱۵۲۷- مرگ ۱۲ اکتبر ۱۵۷۶)

پادشاه بوهم، آلمان، مجارستان، کرواسی و امپراتور مقدس روم بود. او عضو دودمان هاپسبورگ بود.

 

رودلف دوم

(به آلمانی: Rudolf II) (زادهٔ ۱۸ ژوئیهٔ ۱۵۵۲- مرگ ۲۰ ژانویهٔ ۱۶۱۲)

امپراتور مقدس روم، پادشاه مجارستان، کرواسی، بوهم و آرشیدوک اتریش بود. وی از دودمان هاپسبورگ بود.

 

ماتیاس

(به آلمانی: Matthias)(زادهٔ ۲۴ فوریهٔ ۱۵۵۷- مرگ ۲۰ مارس ۱۶۱۹)

امپراتور مقدس روم، پادشاه مجارستان(با عنوان ماتیاش دوم(به مجاری: II. Mátyás))، کرواسی و بوهم بود. او عضو دودمان هاپسبورگ بود.

 

فردیناند دوم

(به آلمانی: Ferdinand II)(زادهٔ ۹ ژوئیهٔ ۱۵۷۸- مرگ ۱۵ فوریهٔ ۱۶۳۸)

امپراتور مقدس روم و پادشاه مجارستان و بوهم از دودمان هاپسبورگ بود. رویداد جنگ سی‌ساله همزمان با پادشاهی او بود.

 

پادشاهان مجارستان در قرن ۱۶

فردیناند سوم

(به آلمانی: Ferdinand III)(زادهٔ ۱۳ ژوئیهٔ ۱۶۰۸- مرگ ۲ آوریل ۱۶۵۷)

امپراتور مقدس روم، پادشاه مجارستان، کرواسی، بوهم و آرشیدوک اتریش بود. وی از دودمان هاپسبورگ بود.

 

فردیناند چهارم

(آلمانی:Ferdinand IV، مجاری:IV. Ferdinánd)

(زادهٔ ۸ سپتامبر ۱۶۳۳- مرگ ۹ ژوئیهٔ ۱۶۵۴) پادشاه رومیان، پادشاه مجارستان و بوهم بود.

 

لئوپولد یکم

(به آلمانی: Leopold I)(زادهٔ ۹ ژوئن ۱۶۴۰- مرگ ۵ مهٔ ۱۷۰۵)

امپراتور مقدس روم و پادشاه مجارستان (با عنوان لیپوت یکم(به مجاری: I. Lipót )) و بوهم بود.

 

یوزف یکم

(به آلمانی: Joseph I)(زادهٔ ۲۶ ژوئیهٔ ۱۶۷۸- مرگ ۱۷ آوریل ۱۷۱۱)

امپراتور مقدس روم، پادشاه مجارستان، بوهم و آلمان بود. او بزرگترین پسر لئوپولد یکم بود.

 

کارل ششم

(به آلمانی: Karl VI)(زادهٔ اکتبر ۱۶۸۵ـ مرگ ۲۰ اکتبر ۱۷۴۰)

امپراتور مقدس روم، پادشاه بوهم، مجارستان (با عنوان کاروی سوم(به مجاری: III. Károly))، کرواسی و آرشیدوک اتریش بود.

 

پادشاهان مجارستان در قرن ۱۷

ماریا ترزا

(به آلمانی: Maria Theresia) یا ماریا ترزیا(به مجاری: Mária Terézia)‏ (۱۷۱۷ – ۱۷۸۰م.)

فرمانروای (آرک‌دوشس) اتریش، ملکهٔ مجارستان، کرواسی و بوهم بود.

 

لئوپولد دوم، امپراتور مقدس روم

(به آلمانی: Leopold II, Erwählter Römischer Kaiser)

امپراتور مقدس روم و پاشاه اتریش و فرمانروای مجارستان (با عنوان لیپوت دوم(به مجاری: II. Lipót))از سال ۱۷۹۰ تا ۱۷۹۲ بود.

یوزف دوم، امپراتور مقدس روم

(به آلمانی: Joseph II, Erwählter Römischer Kaiser) (زاده ۱۳ مارس ۱۷۴۱-درگذشت ۲۰ فوریهٔ ۱۷۹۰) امپراتور مقدس
روم و پادشاه اتریش از ۱۷۶۴ تا ۱۷۹۰ بود، او فرزند ارشد و بزرگ ملکه ماریا ترزا و امپراتور فرانسیس یکم بود.

 

پادشاهان مجارستان در قرن ۱۸

فردیناند یکم(به آلمانی: Ferdinand I)

(زادهٔ ۱۹ آوریل ۱۷۹۳-مرگ ۲۹ ژوئن ۱۸۷۵) امپراتور اتریش، رئیس کنفدراسیون آلمان و پادشاه مجارستان
(با عنوان فردیناند پنجم(به مجاری: V. Ferdinánd)) و بوهم بود.

او از زمان مرگ پدرش -فرانتس دوم، امپراتور مقدس روم- تا زمان برکناری‌اش پس از انقلاب ۱۸۴۸ بر این مناصب بود.

 

فرانسیس دوم، امپراتور مقدس روم
(به آلمانی: Franz II, Erwählter Römischer Kaiser)

(۱۲ فوریهٔ ۱۷۶۸ – ۲ مارس ۱۸۳۵) آخرین امپراتور مقدس روم (به آلمانی: Römisch-Deutscher Kaiser) بود که
از ۱۷۹۲ تا ششم آگوست ۱۸۰۶ حکم‌فرمایی کرد. او همچنین به‌نام فرانسیس یکم اتریش نیز مشهور است.

 

پادشاهان مجارستان در قرن ۱۹

فرانتس یوزف یکم(به آلمانی: Franz Joseph I) یا فرنتس یوژف یکم(به مجاری: I. Ferenc József)

(زادهٔ ۱۸ اوت ۱۸۳۰- مرگ ۲۱ نوامبر ۱۹۱۶) امپراتور اتریش، پادشاه بوهم، مجارستان، کرواسی، گالیسی و لودومریا
و همچنین گراندوک کراکوف از ۱۸۴۸ تا زمان مرگش بود.

 

کارل یکم یا کارل فرانتس یوزف لودویگ هوبرت
گئورگ اتو ماری فُن هابسبورگ-لوترینگن

(به آلمانی: Karl Franz Joseph Ludwig Hubert Georg Otto Marie von Habsburg-Lothringen)(زادهٔ ۱۷ اوت ۱۸۸۷- مرگ ۱ آوریل ۱۹۲۲)

واپسین فرمانروای اتریش-مجارستان، واپسین امپراتور اتریش، واپسین پادشاه مجارستان (با عنوان کاروی چهارم
(به مجاری: IV. Károly))، بوهم، کرواسی و گالیسی و لودومری و آخرین کسی بود از دودمان هابسبورگ-لوران به پادشاهی رسید.

 

4.7/5 - (7 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

یک × یک =

فهرست